Waterliniemuseum – Fort bij Vechten

Dit museum in het fort is een modern en interactief museum die de geschiedenis weergeeft van het Nederlands leger door de eeuwen heen via het systeem van waterlinies. Buiten het museum vindt u ook nog enkele verdedigingswerken.

Meer info vindt u hier: https://waterliniemuseum.nl/

Share Button